Konst

 "Ett år"
 Kalender, glaskupa

 

 "Långt senare blir jag fri"
 Burkar, rost

 

 "Långt senare vet jag"
 Burkar, ärgad koppar

 

 "Den som söker..."
 Ärgad koppar

 

 "Den som söker..." (detalj)

 

 

 

 "Hopp"
  Kollage med skrift

 

 "Försoning"
 Screentryck med slagmetall

 

 "Liv"
 Shiborimönstrade bomullsremsor

 

 "Liv"
 Shiborimönstrade bomullsremsor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "Vad är viktigt" 

 

 "Fokuserad"
 Ärgad koppar

 

 Utsmyckning, entré